2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que el contingut d'aquesta assignatura és força experimental, part de l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Part de les sessions pràctiques consistiran en la reproducció d'experiments realitzats en l'àmbit de la psicologia de la memòria. Aquests experiments es realitzaran mitjançant diferents programes d'ordinador.
Resolució de problemes, exercicis Una altra part de les sessions pràctiques es dedicarà a comentar preguntes sobre una sèrie de lectures que els alumnes hauran llegit pel seu compte així com els resultats d'un test de memòria que els estudiants hauran administrat a alguna persona a fora de la classe.