2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Quan finalitzi l'assignatura es realitzarà una prova objectiva tipus test, que constarà de 60 preguntes, amb 3 alternatives de resposta cadascuna.

La fòrmula de correcció d'aquesta prova serà: encerts-(errades/2)

Les preguntes d'aquesta prova es referiran:
-45 preguntes als continguts donats a les sessions magistrals i als continguts treballats durant les sessions pràctiques
-15 preguntes als continguts de les lectures teòriques treballades pels alumnes
100%
Altres

Els alumnes podran veure incrementada la seva nota en un 0.5. Podran obtenir aquest 0.5 addicional els estudiants que hagin assistit a un 80% de les sessions pràctiques i que hagin entregat les respostes a les preguntes sobre les lectures teòriques de l'assignatura

 
Altres comentaris i segona convocatòria