2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Codi 11161104
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOUS PALLARES, JORDI
Adreça electrònica jordi.tous@urv.cat
Professors/es
TOUS PALLARES, JORDI
Web http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual/
Descripció general Conèixer les tècniques d'investigació social. Conèixer les tècniques de mostreig més habituals. Aplicar els diferents mètodes a casos concrets.