2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES
   Continguts
Tema Subtema
1. Els mètodes qualitatius Fonaments dels mètodes qualitatius. Les ciències socials comparades amb les ciències naturals. Perfil i abast dels mètodes qualitatius
2. L'observació participant i l'entrevista L'observació participant. L'entrevista. Preparació i realització de les entrevistes
3. L'observació documental Transcripcions i documents. Documents micro i macro textuals
4. L'anàlisi de contingut Selecció de material i mostratge. Unitats d'anàlisi. Vies i criteris de categorització. Construcció, estructura i funció d'un sistema de categories AC. La mesura en l'anàlisi de contingut
5. L'anàlisi de la conversa, l'anàlisi del discurs i l'anàlisi de les narracions Anàlisi de la conversa i etnometodologia. Regularitats de la conversa. Aproximació al concepte de discurs. Aspectes clau del discurs. Anàlisi del discurs en psicologia social. Narracions i vida social. Característiques de la narració.