2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Codi 12082022
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Cinquè Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Història i història d'art
Coordinador/a
ROIG ROSICH, JOSÉ MARIA
Adreça electrònica josepmaria.roig@urv.cat
Professors/es
ROIG ROSICH, JOSÉ MARIA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Els objectius de l'assignatura es basen en una reflexió sobre la teoria de la història, les formes de construir la història, els tipus de fonts i els mètodes que s'han d'emprar, a més de la consideració de les manipulacions històriques, els buits i els silencis. També conèixer i dominar amb rigor les bases, els conceptes fonamentals i la terminologia propis del coneixement històric.