2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LES DONES A L`EDAT MITJANA
   Competències
Codi  
A2 Coneixement de l’estructura diacrònica de la història
A3 Coneixement de la didàctica de la història
A4 Coneixement de la història com a disciplina en construcció: s’ha de repensar
A5 Consciència dels temes i problemàtiques objecte de debat historiogràfic: el que ens preocupa des de la contemporaneïtat o ha interessat en altres èpoques
A6 Us, ordenació e interpretació de les fonts històriques
A9 Coneixement detallat d’un o més períodes específics del passat de la humanitat
B1 Habilitat d’exposar de forma narrativa i oral –capacitat de comunicar-se oralment i utilitzar la terminologia o tècniques acceptades a la professió-
B2 Coneixement de i habilitat per a usar els instruments de recopilació d’informació, tals com catàlegs bibliogràfics, inventaris d’arxius, i referències electròniques
B3 Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en la pròpia llengua
B5 Coneixement de i habilitat per a usar mètodes i tècniques d’altres ciències humanes
B6 Capacitat analítica i crítica
B7 Capacitat d’organització i planificació
B10 Independència de judici
B11 Habilitats de relacions interpersonals
B12 Reconeixement de la diversitat i multiculturalitat
B13 Raonament crític
B14 Compromís ètic
B15 Aprenentatge autònom
B20 Creativitat
B26 Treballa de forma autònoma
C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.