2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Avaluació contínua: assistència i participació a les classes. 40%
Proves de Desenvolupament Examen final sobre els temes del programa i les lectures realitzades. 60%
Altres

De manera optativa, l'alumne pot realitzar un treball monogràfic tutoritzat pel professor al llarg del curs. En aquest cas, l'alumne pot decidir com distribuir el 60% restant de la qualificació entre l'avaluació contínua i l'examen final o bé quedar exempte d'un dels dos modes d'avaluació (contínua o examen).

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria