2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS
   Fonts d'informació
Bàsica

Bobes, M.C. et alii, Historia de la teoría literaria. I: La Antigüedad Grecolatina, Madrid: Gredos 1995.

Cambiano, G./Canfora, L./Lanza, D. (ed.), Lo spazio lette­rario nella Grecia anti­ca, 5 vols., Roma: Salerno 1992/95.

Gentili, B., Poesía y público en la Grecia antigua. De Homero al siglo V. Barcelona: Quaderns Crema 1995.

Guzmán Guerra, A., Introducción al teatro griego, Madrid: Alianza 2005.

Havelock, E.A, Prefacio a Platón, Madrid: Visor 1994.

López Férez, J.A. (dir.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra 1988.

Miralles, C., Homer, Barcelona: Empúries 2005.

Complementària