2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les teories que històricament ha desenvolupat el folklore.
Identificar i interpretar missatges folklòrics.
Conèixer els mètodes específics per a l'estudi del folklore.
Desenvolupar uns hàbits de treball científics.