2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació del programa de l'assignatura.
Sessió Magistral Presentació dels continguts teòrics de l'assignatura.
Seminaris Debat a l'aula a partir d'una sèrie de lectures i audició d'enregistraments.
Resolució de problemes, exercicis Lectura i comentari d'articles i capítols de llibre referits als temes tractats en el curs.
Atenció personalitzada