2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Presentació d'un treball de curs. 50%
Resolució de problemes, exercicis Presentació dels resultats dels exercicis duts a terme durant el curs. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria