2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Assignatures
  FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
   Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Presentació d'un treball de curs. 50%
Resolució de problemes, exercicis Informes escrits de les pràctiques dutes a terme durant el curs. 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria