2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA I GÈNERE
   Continguts
Tema Subtema
1. Dones i cultura 1.1. Imaginari cultural i ordre simbòlic
1.2. Les bases dels discursos sobre les dones: la mitologia clàssica i la religió judeocristiana
1.3. Misogínia
2. Llengua i gènere 2.1. Llengua escrita, oral i audiovisual
2.2. Androcentrisme i sexisme
3. Literatura i gènere 3.1 Literatura i gènere
3.1.1 Crítica del cànon: llegir com a dones
3.1.2 Escrit per dones, genealogies femenines
3.1.3 Llenguatge literari i subjecte femení
3.2 Autores catalanes
3.2.1 L’accés de les autores catalanes al món professional
3.2.3 Les primeres generacions d’autores catalanes

4. Mitjans de comunicació i publicitat
4.1 Mitjans de comunicació
4.1.1 L’accés i el treball de les dones en els mitjans de comunicació
4.1.2 El tractament i la representació de les dones en els mitjans de comunicació
4.1.3 Mitjans de comunicació i violència masclista
4.2 Publicitat
4.2.1 Creació i utilització d’estereotips
4.2.2 Les imatges de les dones a la publicitat
4.2.3 Pràctiques i observatoris