2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA I GÈNERE
   Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Atenció personalitzada
Proves de desenvolupament
Descripció
-Atenció a l'alumnat de forma presencial a les classes. -Atenció a l'alumnat en hores de despatx. -Atenció a l'alumnat a través del correu electrònic i els fòrums de la pàgina virtual de l'assignatura.