2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA I GÈNERE
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques -Anàlisi i comentari de documents i textos 25
Treballs -Treball de recerca monogràfic 50
Proves de desenvolupament -Exercicis concrets d'aplicació dels conceptes teòrics 25
 
Altres comentaris i segona convocatòria