2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) LLENGUA FRANCESA II Codi 12131106
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
Adreça electrònica immaculada.rius@urv.cat
Professors/es
RIUS DALMAU, MARIA INMACULADA
Web
Descripció general Consolidar el coneixement de la llengua i la cultura franceses en una doble perspectiva de comprensió i comunicació (oral i escrita).
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent