2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre oralment : converses en llengua francesa A11
B4
C1
Comprendre textos escrits en llengua francesa A11
C1
expressar-se oralment A11
A15
C1
expressar-se per escrit A11
A15
B4
C1