2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Codi 12132119
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Quart Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Filologies Romàniques
Coordinador/a
BEL ENGUIX, GEMMA
Adreça electrònica gemma.bel@urv.cat
Professors/es
BEL ENGUIX, GEMMA
Web
Descripció general Aquesta assignatura proposa un acostament crític als mijans de comunicació i la societat que construeixen així com una revisió de les principals teories sobre els mass media.