2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA I
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura ANÀLISI MATEMÀTICA I Codi 16061013
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestio d'Empreses
Coordinador/a
VILELLA BACH, MISERICORDIA
Adreça electrònica cori.vilella@urv.cat
Professors/es
VILELLA BACH, MISERICORDIA
Web http://www.dge.urv.es/web/web_docent
Descripció general Adquirir conceptes bàsics d’àlgebra lineal, eines i aplicacions. Introduir els conceptes de continuïtat i derivabilitat.