2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ANÀLISI MATEMÀTICA II
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ANÀLISI MATEMÀTICA II Codi 16061014
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
FERNÁNDEZ BARIVIERA, AURELIO
Adreça electrònica norberto.marquez@urv.cat
Professors/es
MARQUEZ ALVAREZ, NORBERTO
Web http://www.dge.urv.es/web/web_docent/workspaces/16061014
Descripció general Càlcul numèric d'una variable real. Diferenciació de funcions de vàries variables