2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ
   Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
POLÍTICA INDUSTRIAL/16062020
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC/16062022
MACROECONOMIA SUPERIOR/16062023
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL/16062025
MICROECONOMIA SUPERIOR/16062026
TEORIA DELS MERCATS FINANCERS/16062107
TEORIA DE JOCS/16062236

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
ESTADÍSTICA II/16061006

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
ESTADÍSTICA I/16061005
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
MICROECONOMIA I/16061015
 
Otros comentarios
Es recomana la participació en la avaluació continuada. El percentatge de aprovats entre estudiants que participen en la avaluació continuada es molt superior que entre els estudiants que no participen en ella.