2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ
   Fonts d'informació
Bàsica Gibbons, Un primer curso de teoria de juegos, Antoni Bosch, Barcelona, 1era edició, 1992
Varian, Análisis Microeconómico, Antoni Bosch, Barcelona, 1992
Nicolson, Teoría microeconómica, McGraw-Hill, Madrid, 1997
Mach-Stadler y Pérez Castrillo, Introducción a la economía de la información, Ariel Economía, Barcelona, 1994

Complementària