2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre el funcionament de les actuals estructures de mercat. A1
A9
Distingir clarament els suposits dels models de les diferents estructures. A3
A9
B3
Argumentar nous suposits per a la construcció d'estructures teòriques més complexes. A2
A9
B3
Analitzar de manera crítica els resultats dels models. A4
A9
B3
Prendre consciència de la relació entre accions estrategiques i resultats en un entorn cada cop més globalitzat. A4
B3
C3