2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ Tema 1. INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA INDUSTRIAL: Objecte i desenvolupament de l'organització industrial. Doctrines de l'organització industrial.
PART I: MONOPOLI Tema 2. EFICIÈNCIA I PODER DE MERCAT: Monopoli i poder de mercat. Eficiència i estructura de mercat. Eficiència dinàmica: innovació.

Tema 3. DISCRIMINACIÓ DE PREUS: Discriminació de primer, segon i tercer grau. Discriminació temporal.

Tema 4. RELACIONS VERTICALS: Control vertical. Integració vertical. Monopoli bilateral. Límits a la integració vertical.


PART II: OLIGOPOLI Tema 5. MODELS BÀSSICS: Competència en quantitats: el model de Cournot. Factors que influeixen en la col.lusió. Estabilitat de la cooperació.

Tema 6. ENTRADA A LA INDUSTRIA: Model d'Stackelberg. Avantatge del primer moviment. Barreres d’entrada.

Tema 7. COMPETÈNCIA EN PREUS: La paradoxa de Bertrand. Duopoli amb diferenciació horitzontal de productes. Diferenciació horitzontal i entrada a la industria. Diferenciació vertical.