2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Proves objectives de preguntes curtes
Proves pràctiques
Descripció
Els estudiants hauran d'utilitzar les hores d'atenció personalitzada que té l'assignatura i que figuren a la plana web del Departament d'Economia. Hi haurà la possibilitat de concertar sessions de treball addicional per facilitar l'aprenentatge de la matèria.