2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  ECONOMIA DEL TRANSPORT
   Evaluación
  descripción Peso
Trabajos Treballs que afavoreixin el treball continuat durant el quatrimestre. Es valoraran competències con el treball en equip i la capacitat de trobar fonts d'informació i saber-les interpretar. 25%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Pruebas prácticas Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
Pruebas orales S'avaluarà l'exposició oral del treball realitzat en grup. La segona part constarà d'un debat sobre els continguts del treball 25%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- Avaluació continuada: l'alumne realitzarà durant el curs les proves i pràctiques que s'aniràn proposant, totes elles suporan el 100% de la qualificació i es farà mitjana per obtenir la nota final. Les notes de les parts aprovades alliberaran matèria en 1a / 2a convocatòria. - L'alumne que no opti per a l'avaluació continuada realitzarà un examen final el dia de la 1a / 2a convocatòria sobre tot el temari i suposarà el 100% de la qualificació.