2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE JOCS
   Continguts
Tema Subtema
I JOCS COOPERATIUS 1. Jocs Cooperatius: la Funció Característica
1.1. Definicions i exemples
1.2. Joc d'estalvis i joc de costos
1.3. Operacions amb jocs cooperatius
2. El core d'un joc cooperatiu
2.1. El cas de tres jugadors
2.2. El core
2.3. Jocs i col•leccions equilibrades
3. Aplicacions econòmiques del core
4. Solucions puntuals
4.1. El valor de Shapley
4.2. El nucleolus
5. Problemes de demanda i solucions: Constrained equal awards rule (CEA), Constrained equal losses rule (CEL), regla proprocional i la regla del Talmud.
II JOCS NO COOPERATIUS 6. Jocs d'informació completa i perfecta
6.1. Introducció i definicions
6.2. Inducció cap enrera
7. Jocs d'informació completa però imperfecta
7.1. Introducció: Representació del joc
7.2. Equilibris en jocs en forma estratègica
7.3. Existència i unicitat dels equilibris de Nash
8. Estratègies mixtes i equilibri
8.1. Estratègies mixtes i pagament esperat
8.2. Equilibris de Nash
8.3. Jocs de suma zero