2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE JOCS
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs: objectius, continguts, metodologies, avaluació, eines, planificació i temporalització.
Sessió Magistral Exposició per part del professor del temes indicats en el programa. La sessió magistral es desenvolupa amb l'ajut de mitjans audivisuals i de la pissarra.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució, de forma individual o per grups, de problemes plantejats pel professor. A principi de curs s'entrega als alumnes un bloc d'exercicis.
Resolució de problemes, exercicis Resolució, fora de l'àmbit de la classe, d'aquells problemes que per manca de temps no es podem resoldre a l'aula.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Resolució de problemes amb l'ajut de programes informàtics (LINDO, DERIVE, etc). Aquesta tasca es realitza en grup.
Pràctiques a través de TIC Resolució de problemes amb l'ajut de programari informàtic. Aquesta tasca l'ha de realitzar l'alumne de forma individualitzada.