2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE JOCS
   Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Resolució de dubtes, de forma individual, per part del professor.