2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE JOCS
   Fonts d'informació
Bàsica

Rafels, Carles [et al.]. Jocs cooperatius i aplicacions econòmiques. Barcelona: Ed: Universitat de Barcelona, 1999.

 

Gibbons, Robert. Teoria de juegos con aplicaciones a la economía. Barcelona: Antoni Bosch editor, 1991.

 

Gardner, Roy.Juegos para empresarios y economistas. Barcelona: Antoni Bosch editor, 1996.

Complementària

Driessen, Theo.  Cooperative games, solutions, and applications. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1988.

 

Owen, Guillermo.  Game Theory. Third Edition. London: Academic Press, 1995.

 

Vega-Redondo, Fernando. Economía y Juegos. Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2000.