2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  GESTIÓN DE CALIDAD
   Avaluació
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

L´examen serà de tipus teòric amb 20 preguntes tipus test (60 % del pes) i dues preguntes curtes a desenvolupar (40% del pes).