2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
 
 
Economics (2001)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT
   Avaluació
 
Other comments and second call

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

L´examen serà de tipus teòric amb 20 preguntes tipus test (60 % del pes) i dues preguntes curtes a desenvolupar (40% del pes).