2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura PRÀCTIQUES EMPRESARIALS II Codi 16062265
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 0 6 Optativa Primer
Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Economia
Gestio d'Empreses
Coordinador/a
BURRUT RIBES, RAMON MARIA
Adreça electrònica misericordia.carles@urv.cat
susana.sarda@urv.cat
Professors/es
CARLES LAVILA, MISERICORDIA
SARDA GARCIA, SUSANA
Web http://http://www.fcee.urv.es/facultat/catala/informacio/btreball/assignatura05.htm
Descripció general L'assignatura de Pràctiques Empresarials I permet aconseguir una formació integral de l'alumne universitari, mitjançant un programa educatiu paral•lel a la universitat i a l'empresa, tot combinant la formació teòrica i la pràctica. Requisits d’accés: Per accedir a l’assignatura de Pràctiques Empresarials I és necessari tenir aprovats el 50% dels crèdits acadèmics corresponents al vostre ensenyament. Així s’aconsegueix que aquest primer contacte amb l’empresa es doni un cop assolits els fonaments de vostra formació acadèmica. Procediment d’inscripció i assignació a empreses Els alumnes poden escollir realitzar les pràctiques durant el primer o el segon quadrimestre, en el torn de matí o tarda. Se'ls garanteix que el període de realització de les pràctiques no excedirà el 50% del temps íntegre que constitueix el curs acadèmic, i que mai coincidirà amb el període d'exàmens. Un cop realitzada la matrícula haureu d'introduir les vostres preferències al formulari que trobareu a la web de l’assignatura (http://www.fcee.urv.es). El criteri d'admissió dels alumnes serà per rigorós ordre de matriculació i en funció de la demanda de les empreses. Un cop seleccionats els alumnes acceptats a l'assignatura, l'assignació a les diferents empreses es farà en funció de: - El torn i quadrimestre triat per l'alumne - La demanda de les empreses Per més informació, consulteu la Guia de les Pràctiques en la pàgina web http://www.fcee.urv.es/facultat/catala/informacio/btreball/assignatura05.htm
Únicament per a l'alumnat que ja ha fet Pràctiques Empresarials I o les realitza simultàniament