2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Assignatures
  GEOMETRIA COMPUTACIONAL
   Competències
Codi  
A14 Aplicar els coneixements de matemàtiques a l'enginyeria informàtica.
A17 Analitzar, dissenyar i desenvolupar programari.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.