2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentació de la pràctica global del curs 10%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exercicis que es van desenvolupant al llarg del curs a les sessions de laboratori 35%
Pràctiques a través de TIC Desenvolupament de pràctica global de l'assignatura 25%
Proves de desenvolupament Prova escrita sobre els conceptes treballats al llarg de l'assignatura
30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria suposa acabar i superar les parts pendents en la primera