2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Assignatures
  GRÀFICS PER COMPUTADORS
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves de desenvolupament Prova escrita sobre els conceptes treballats al llarg de l'assignatura
30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El sistema d'avaluació serà un examen final que comptarà el 100% de la nota. Podeu consultar a la web de l'ETSE els calendaris d'examens on apareixen les dates de primera i segona convocatòria.

Durant l'examen no es podrà fer ús de cap dispositiu de comunicació i transmissió de dades. El no compliment d'aquest punt suposa automàticament la no superació de l'examen.