2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ALIMENTS I NUTRICIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ALIMENTS I NUTRICIÓ Codi 19031101
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica albert.mas@urv.cat
montserrat.poblet@urv.cat
mireia.esteruelas@urv.cat
0
nikolaos.kontoudakis@urv.cat
Professors/es
MAS BARON, ALBERTO
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
ESTERUELAS COMA, MIREIA
QUINTERO SILVA, YUNUEN
KONTOUDAKIS -, NIKOLAOS
Web http://www.moodle.urv.net
Descripció general