2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ALIMENTS I NUTRICIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a laboratoris Resolució de problemes treballats als laboratoris 20%
Proves objectives de tipus test Preguntes d'elecció múltiple (4 possibles) amb una sola resposta vàlida. Respostes incorrectes resten valor proporcional. 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes amb resposta curta (5-10 línies) o resolució de problemes teòrics 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Prova única al final del quadrimestre, amb avaluació de clasees magistrals (80%) i pràctiques (20%).