2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  ALIMENTS I NUTRICIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Preguntes d'elecció múltiple (4 possibles) amb una sola resposta vàlida. Respostes incorrectes resten valor proporcional. 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes amb resposta curta (5-10 línies) o resolució de problemes teòrics 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Prova única al final del quadrimestre, amb avaluació de clasees magistrals (90%) i pràctiques (10%).