2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÀRQUETING TURÍSTIC
   Continguts
Tema Subtema
Part I. Introducció
1. El concepte i el contingut del màrqueting
1.1 El concepte de màrqueting
1.2 La gestió de màrqueting a l’empresa
1.3 Màrqueting i turisme
Part II. Màrqueting estratègic 2. L’entorn de màrqueting
2.1 L’entorn de màrqueting
2.2 El microentorn de màrqueting
2.3 El macroentorn de màrqueting

3. El mercat i la demanda turística
3.1 Concepte i límits del mercat
3.2 Classificació dels mercats
3.3 La demanda turística
3.4 L’anàlisi de la competència

4. El comportament del turista
4.1 El comportament del consumidor
4.2 Factors que afecten el comportament del consumidor
4.3 El procés de decisió de compra del consumidor

5. El Sistema d' Informació de Màrqueting i la Investigació Comercial
5.1 La necessitat de la informació en la gestió del màrqueting turístic
5.2 El Sistema d’Informació de Màrqueting
5.3 La Investigació Comercial
5.4 El procés d'Investigació Comercial
5.5 Aplicacions de la Investigació Comercial

6. La segmentació del mercat i el posicionament
6.1 El significat de la segmentació
6.2 Els criteris de segmentació
6.3 Estratègies de segmentació
6.4 El procés de segmentació i la identificació del mercat-objectiu
6.5 Tècniques i models de segmentació
6.6 El posicionament en el mercat
Part III. Màrqueting operatiu 7. El producte
7.1 Concepte de producte
7.2 La classificació dels productes i serveis turístics
7.3 La cartera de productes
7.4 El cicle de vida del producte
7.5 El desenvolupament de nous productes

8. Decisions sobre el preu de venda
8.1 Concepte i importància del preu de venda
8.2 Els objectius dels preus
8.3 Factors determinants del preu
8.4 Mètodes de fixació dels preus de venda
8.5 Les estratègies de preus

9. La distribució
9.1 El canal de distribució
9.2 La política de distribució de l’empresa productora
9.3 Els mètodes de venda
9.4 Noves tecnologies en la distribució de serveis

10. La comunicació comercial
10.1 Naturalesa i funció de la comunicació en el màrqueting
10.2 El procés i els instruments de comunicació
10.3 La publicitat
10.4 La promoció de vendes
10.5 Relacions públiques i patrocini
10.6 Altres instruments
Part IV. Pla de Màrqueting 11. El pla de màrqueting
11.1 Utilitat del pla de màrqueting
11.2 Elaboració del pla de màrqueting
11.3 Diagnòstic de la gestió comercial de l'empresa
11.4 Desenvolupament d’estratègies i tàctiques