2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Prova tipus test de 30 preguntes amb quatre opcions, on descompten les respostes erronies. 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen teòric tipus test i part pràctica.