2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura NOVES FORMES DE TURISME Codi 21011209
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
Adreça electrònica joaquim.queralt@urv.cat
Professors/es
QUERALT BASTERRA, JOAQUIM
Web
Informació rellevant L’assignatura té com objectiu principal la il•lustració de les principals tendències d’innovació en el turisme mundial. Inclou una introducció general dels factors que impulsen el canvi en les formes i modalitats de fer turisme, i tres blocs temàtics principals: turisme urbà, turisme en espais de natura, turisme y paisatge y nous perfils de viatgers. A cadascú d’aquests blocs es discutiran diversos arguments relacionats mitjançant models teòrics de motivació, anàlisi d’impacte i reptes de gestió i il•lustracions empíriques.