2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  NOVES FORMES DE TURISME
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Hi haurà dos exàmens. La primera part de cadascun d'ells serà tipus test. 20%
Proves de desenvolupament Hi haurà dos exàmens. La segona part de cadascun d'ells tindrà preguntes de desenvolupament. 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria