2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Economia (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16061007 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL Primer
Troncal 6
16061008 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA Segon
Troncal 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16062017 ECONOMETRIA I Primer
Troncal 6
16062025 TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Primer
Troncal 6
16062018 ECONOMETRIA II Segon
Troncal 6
16062020 POLÍTICA INDUSTRIAL Segon
Troncal 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16062106 ECONOMIA TERRITORIAL Primer
Obligatòria 6
16062026 MICROECONOMIA SUPERIOR Primer
Troncal 6
16062022 TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC Primer
Troncal 6
16062024 DINÀMICA MACROECONÒMICA Segon
Troncal 6
16062021 HISENDA PÚBLICA Segon
Troncal 6
16062107 TEORIA DELS MERCATS FINANCERS Segon
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
16062224 ECONOMIA DEL SECTOR TURÍSTIC Primer
Optativa 6
16062233 ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Primer
Optativa 6
16062223 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Optativa 6