2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Continguts
Tema Subtema

1.- L'Educació Infantil. Concepte i evolució.
2.- Principals sistemes pedagògics i tendències actuals en l'Educació Infantil.
3.- L'Educació Infantil a Espanya. Marc legislatiu.
4.- L'Educació Infantil a Europa. Estudi dels diferents serveis i programes.
5.- Relació família - escola. Criteris d'intervenció educativa.
6.- Planificació i organització de l'etapa 0 a 6 anys. Aportació del Currículum a l'Educació Infantil
7.- Organització dels espais, del temps i dels materials a l'Escola Infantil