2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL/11111103

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DIDÀCTICA GENERAL I/11111001

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIDÀCTICA GENERAL II/11111006