2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador