2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  HISTÒRIA D'AMÈRICA II
   Continguts
Tema Subtema
Introducció a l'assiginatura
Amèrica llatina després de la Independència Exportacions i oligarquies.
El món de la plantació esclavista.
Les hisendes i les comunitats agrícoles.
Modernització i abolició al Brasil.
Imperialisme espanyol i esclavitud al Carib.
Mèxic al s. XIX: desordre i progrés.
La Revolució Mexicana La caiguda del Porfiriat.
La guerra revolucionària.
La consolidació de la Revolució Mexicana.
El "Nou Imperi" i Amèrica Llatina De l'esfera britànica a la dels EE.UU.
De "la política de les canoneres" a la del "bon veí".
Guatemala, Cuba i la Guerra Freda.
La crisi centreamericana.
Del camp a la ciutat Industrialització i urbanització.
Els "populisme" a Argentina i Brasil.
Revolucions i contra-revolucions a Amèrica Llatina La Cuba revolucionària.
El govern militar del Brasil.
Argentina i Xile: democratització, reacció i repressió.
Altres dictadures i democràcies a la regió.
Cap on va Amèrica Llatina? Democratització i neo-liberalisme.
Racisme i masclisme a Amèrica Llatina.
La situació actual.