2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT
DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Codi 12091110
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica javier.sigro@urv.cat
Professors/es
SIGRÓ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura s'analitza com els riscos naturals i les activitats humanes poden afectar al medi ambient. Així mateix, s'estudia l'aportació de la ciència geogràfica a la determinació dels processos de degradació ambiental.