2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2006_07
Assignatura GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Codi 12091202
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO
Adreça electrònica alfonso.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCIA RODRIGUEZ, ALFONSO
Web http://www.sre.urv/web/geografia
Informació rellevant L'assignatura consisteix en l'estudi detallat de l'activitat industrial.